Német nyelvtanítás

Korrepetálás általános iskolások számára

Az órák során segítem a kisdiákok német nyelvi fejlődését:

  • játékos feladatok a szókincs bővítésére
  • magyarázatok a nyelvtani szabályok megértéséhez és mindennapi alkalmazásához
  • a beszédprodukció fejlesztése
  • érdekes feladatok az órai tananyag mélyebb elsajátításához és eredményes használatához