A nyelvórákról

Tévhit, hogy a magyar nyelv tanulása különös nehézséget okozna! Minden nyelvnek vannak könnyebb és nehezebb oldalai. A magyar nyelvórák pedig kifejezetten szórakoztatók is lehetnek, miközben a nyelv logikáját és szókincsének érdekességét fedezzük fel!

Az eredményes és egyben élvezetes nyelvórák kialakításához néhány alapelv betartását tartom fontosnak. Ezekből Ön is megismerheti, mivel találkozhat az óráimon.

“Beszélj és figyelj, írj és olvass!” Az órán a nyelvi kompetencia minden elemét egyenrangúan fejlesztem:

  • Beszédprodukció, kommunikáció fejlesztése: Hogy bátran meg merjen szólalni magyarul.
  • Hallott szövegértés fejlesztése: Hogy könnyedén megérthesse beszélgetőpartnerét.
  • Olvasás- és szövegértés fejlesztése: Az olvasásra kínált szövegek aktivizálják a szókincset és a már ismert nyelvtani formákat. Új szavakkal és fordulatokkal bővítik nyelvi ismereteit. Valódi újságcikkek, szórólapok stb. olvasásával megtanulhatja a lényegi üzenetek megértését.
  • Írásprodukció fejlesztése: Hogy ne okozzon gondot egy magyar nyelvű levél vagy email megírása.
  • A kiejtés fejlesztése: Hogy valóban érthető legyen, amit mond.

„Elnézést, egy pillanat!” Az órákon a kommunikatív nyelvoktatás módszereit alkalmazom: a tanítás központjában a nyelv produktív és eredményre vezető használatának elsajátítása áll. Vagyis: Valós szituációkat, valós nyelvi fordulatokat ismerhet meg, amelyek alkalmazásával sikeres kommunikációt folytathat magyar nyelven.

„Kérek egy kávét!” A nyelvtan ismerete eszköz és nem cél! A magyar grammatika tanítása beszédfunkciókhoz kapcsolva történik. Így szituációkban tanulhatja meg alkalmazni az adott nyelvtani formákat.

„Mit keres egy dzsámi Pécsen?” A nyelvórán megismerkedhet a nyelvtanuláson keresztül a magyar kultúra sajátosságaival és a magyar nyelvű kommunikáció íratlan szabályaival is (üdvözlési formák, udvarias kérés, megköszönés, figyelmeztetés stb.).

„Mi az magyarul, hogy Good morning?” A nyelvórán használt nyelv fokozatosan bevezetve egyre inkább a magyar – így a tanítási óra alkalmával szükséges használnia és gyakorolnia addig megszerzett ismereteit. Közvetítőnyelvként a német és az angol nyelvet használom (elsősorban a nyelvtan logikai magyarázatához).

A könyv csak eszköz, nem a nyelvóra irányítója! A nyelvórákon elsősorban a „Tettre kész” című tankönyvet használom, melynek kidolgozásában magam is részt vettem. Emellett azonban számos más tankönyvből is kölcsönzök feladatot. A tankönyvek tananyagát mindig kiegészítem saját készítésű feladatokkal – a tanulók egyéni igényeinek megfelelően.

Minták munkalapokra és órai feladatokra (pdf):

minta_A1

minta_B1

minta_C2